Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Το ναυάγιο», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 381-384