Είστε εδώ

Σημηριώτης Νίκος, «Πέλαο…», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 380