Είστε εδώ

Σταθόπουλος Αρίστος, «Κωμωδία της ζωής», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 379-380