Είστε εδώ

Κατσόγιαννης Ηλίας, «Στη λίμνη τ' Άι Βασίλη», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 379