Είστε εδώ

Παραλής Γιώργος, «Εσωτερικό οικίας Μπασάρα στην Καστοριά», Μορφές, τχ. 50 (Νοέμβριος 1950), σ. 378