Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Με το βαποράκι», Μορφές, τχ. 48 (Σεπτέμβριος 1950), σ. 323-324