Είστε εδώ

Δήμου Δημήτριος Στ., «Η μεταμόρφωση [Σημείωμα του μεταφραστή]», Μορφές, τχ. 48 (Σεπτέμβριος 1950), σ. 320-322