Είστε εδώ

Γιάκος Δημήτριος Κ., «Μεταφράσεις - Κι Έλληνες μεταφραστές», Μορφές, τχ. 48 (Σεπτέμβριος 1950), σ. 325-328