Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 48 (Σεπτέμβριος 1950), σ. 318-320