Είστε εδώ

Ανδριώτης Νικόλαος Π., «Οι αμοιβαίες γλωσσικές επιδράσεις Ελλήνων και Τούρκων», Μορφές, τχ. 48 (Σεπτέμβριος 1950), σ. 314-317