Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 285-288