Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Ο ερημίτης», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 262