Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Μετά τον ύπνο», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 259-261