Είστε εδώ

Δόξας Τάκης, «Βραδυνό κονσέρτο», Μορφές, τχ. 47 (Αύγουστος 1950), σ. 263