Είστε εδώ

Κυριαζής Αθανάσιος Γ., «Από μήνα σε μήνα. Το πένθος μας», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 253