Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Από μήνα σε μήνα. Το πένθος μας. Ο Θανάσης Κυριαζής, ο ποιητής μας», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 254-255