Είστε εδώ

Στασινόπουλος Μιχαήλ Δ., «Μια επιστολή», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 252