Είστε εδώ

Καραηλίας Ευάγγελος, «Μουσική. Μουσική κίνηση. Ιανουάριος-Μάιος 1950», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 250-252