Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το μάθημα των πραγμάτων (Ένα νέο βιβλίο)», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 239-240