Είστε εδώ

Σερέφα Αδέλα, «Η Βηθλεέμ», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 238