Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 234-238