Είστε εδώ

Αλαβέρας Τηλέμαχος, «Κύματα δειλινής ζωής (Το γεγονός του πολέμου)», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 231-233