Είστε εδώ

«Ποιήματα», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 230