Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η Θεσσαλονίκη και η ζωή μας», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 225-230