Είστε εδώ

Van Doren Mark, «Το αρχαίο ζευγάρι απάνω στο Ly Mountain», Μορφές, τχ. 45-46 (Ιούνιος-Ιούλιος 1950), σ. 224