Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 44 (Μάιος 1950), σ. 176-180