Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Η Θεσσαλονίκη και η ζωή μας», Μορφές, τχ. 44 (Μάιος 1950), σ. 181-185