Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Σκόρπιες νότες», Μορφές, τχ. 44 (Μάιος 1950), σ. 171-172