Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Άποψη», Μορφές, τχ. 44 (Μάιος 1950), σ. 170