Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Το θέατρο. Φίλωνος Κτενίδου Πατρίδες - Παιδαγωγική Ακαδημία», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 166-167