Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το θέατρο. Σπ. Μελά Ο Παπαφλέσσας, Πειραματικό Σχολείο», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 166