Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Παρασκευά Μηλιόπουλου Μακεδονικά Παραμύθια.-Θεσσαλονίκη 1950», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 163