Είστε εδώ

Γκοσιόπουλος Τάκης, «Η ζωή του βιβλίου. Αλέκου Κάζογλη <Φθινοπωρινό/em>.-Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 163