Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Εκθέσεις ζωγραφικής. Πωλ Λοριόν», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 164