Είστε εδώ

Ζιτσαία Χρυσάνθη, «Πάσχα στη στάνη του κουμπάρου», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 157-158