Είστε εδώ

Γέρνας Αλέξανδρος, «Ανάσταση», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 150