Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το φως του φεγγαριού», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 149-150