Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Το ναυτάκι», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 143