Είστε εδώ

Πεντζίκης Νίκος Γαβριήλ, «Της βασιλοπούλας και του ζητιάνου», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 144-145