Είστε εδώ

Kafka Franz, «Η μεταμόρφωση», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 139-143