Είστε εδώ

Βόκοβιτς Νίκος, «Από του Απρίλη το δρόμο», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 132