Είστε εδώ

Διαμαντίδης Τώνης, «Απόψε Μεγάλη Παρασκευή», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 133