Είστε εδώ

Σταθόπουλος Αρίστος, «Θυσία στην αιωνιότητα», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 131-132