Είστε εδώ

«Η Ανάστασις. Πρωτάτον (Άγιον Όρος)», Μορφές, τχ. 43 (Απρίλιος 1950), σ. 130