Είστε εδώ

Δεδούσης Βασίλειος, «Η ζωή του βιβλίου. Δημήτρη Οικονομίδη Ο δρόμος με τις τετράγωνες πέτρες, Αθήνα 1949», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 124