Είστε εδώ

«Απαντοχή», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 123