Είστε εδώ

Νίντας Μπάμπης, «Η ζωή του βιβλίου. Γιάννη Σκαρίμπα Εαυτούληδες, Ποιήματα, Αθήνα 1950», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 124-125