Είστε εδώ

Καχτίτσης Νίκος, «Μια επιστολή», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 122-123