Είστε εδώ

«25 Μαρτίου», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 91-92