Είστε εδώ

Ιατρού Τάκης, «Τοπίο», Μορφές, τχ. 42 (Μάρτιος 1950), σ. 90